Om man ska tro på filmlippet, så ska nästa version av iPad få en ny design som påminner om iPad Mini.

Det är nya skal som tillverkats för att passa nästa iPad och här kan man se att designen kommer att bli densamma som på iPad Mini.

Jag kan mycket väl tänka mig att nästa iPad får en ny design och det är väldigt troligt att den får samma design som iPad Mini, men hur det blir med 100% säkerhet, är något vi får vänta med tills Apple väljer att presenter den.

Jag gillar i alla fall tanken med att den kommer se ut som en större iPad Mini. 🙂

[Via iClarified]

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...