Designed for iOS7.jpg

iOS 7 har landat och nu börjar även uppdateringarna av appar trilla in.

Nu har Apple valt att samla de appar som anpassats för iOS 7 på ett och samma ställe i App Store, vilket underlättar ifall det är just det man söker.

Apple har även lagt in en funktion i iOS 7 som automatiskt uppdaterar dina appar när nya versioner släpps. Automatiska hämtningar kan man ställa in  själv om man inte gillar att telefonen sköter det år en och ni hittar inställningen under  Inställningar->iTunes och App Store. Där kan man välja vad som ska hämtas med automatik eller inte.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...