Tid_iMessage.jpg

Att se tidsangivelse på meddelanden har funnits ett slag, men problemet är att man får tidpunkten för en grupp med meddelanden. 

Med iOS 7 har Apple förbättrat denna funktion. Nu kan man se tidpunkt för varje enskilt meddelande och det gäller både mottagna och skickade.

Tiden för meddelandet får man fram genom att dra fingret åt vänster och sen håller man kvar fingret på skärmen.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...