iTunes_11Nu är det bara en mindre uppdatering av iTunes som nu når version 11.1.4.

Det är en blygsam uppdatering som Apple släppt och det som är nytt kan ni läsa om nedan.

  • Den här versionen av iTunes gör det möjligt att kunna se din önskelista och iTunes-bibliotek samtidigt
  • Förbättrar stödet för arabiska och hebreiska
  • Stabilitetsförbättringar

Information om säkerhetsinnehållet i den här uppdateringen finns på support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=sv_SE

Är du en användare av Windows, så hämtar du den nya versionen via Apple Software Update. Denna finner ni under Start-Alla Program. Användare av Mac hämtar den via Mac App Store.

Dyker den inte upp den ”vanliga” vägen, kan ni hämta den direkt från Apples hemsida.www.apple.com/se/itunes/download

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...