Google_maps_app_4

Google Maps för iOS har uppdaterats ikväll och en av nyheterna är en app för Apple Watch.

Nyheterna duggar tätt från Google ikväll, men inte allt är värt att ta upp. 🙂 Nejdå, så illa är det inte! Men här försöker vi hålla oss till det som har med Apple att göra och där kommer Google Maps in.

Det är med stor sorg som jag skriver det, men Apples kartor har inte övertygat och det är alltid bra med alternativ till Kartor i iOS.

Övriga nyheter i version 4.11.0

• Enkel jämförelse av ankomsttider mellan bil, kollektivtrafik, gång och cykel.
• Ring företag och få vägbeskrivningar direkt från en lista över platser.
• Visa vägbeskrivningar till platser nu på din Apple Watch.
• Felkorrigeringar.

Kompatibilitet: Kräver iOS 7.0 eller senare. Kompatibel med iPhone, iPad och iPod touch.

Google Maps hämtar ni gratis i App Store.

Badge_AppStore.png

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...