När iOS uppdateras, släpps även iPadOS och nu finns iPadOS 13.2 att hämta.

iPadOS 13.2 introducerar fler och uppdaterade emojier, annonsering av meddelanden för AirPods, stöd för AirPods Pro, Säker HomeKit-video, HomeKit-kompatibla routrar och nya integritetsinställningar för Siri. Den här uppdateringen innehåller även buggfixar och förbättringar.

Emojier

 • Fler än 70 nya eller uppdaterade emojier som omfattar djur, mat, aktiviteter, nya hjälpmedelsemojier, könsneutrala emojier och hudtonsval för paremojier.

AirPods-stöd

 • Annonsera meddelanden med Siri som läser upp inkommande meddelanden i dina AirPods.
 • AirPods Pro-stöd

Hem-appen

 • Säker HomeKit-video gör det möjligt att privat spela in, lagra och titta på krypterad video från dina säkerhetskameror samt upptäcker personer, djur och fordon.
 • Med HomeKit-kompatibla routrar kan du kontrollera vad dina HomeKit-tillbehör kommunicerar med via internet eller i hemmet.

Siri

 • Du kan använda integritetsinställningar till att styra om du vill hjälpa till att förbättra Siri och diktering genom att tillåta att Apple lagrar ljud från dina interaktioner med Siri och diktering.
 • Alternativ för att radera Siri- och dikteringshistorik från Siri-inställningarna.

Den här uppdateringen innehåller även buggfixar och andra förbättringar. Den här uppdateringen:

 • Löser ett problem som kan förhindra att lösenord fylls i automatiskt i appar från tredje part.
 • Åtgärdar ett problem som kan förhindra att tangentbordet visas när Sök används.
 • Löser ett problem som ledde till att Meddelanden endast skickade en enda notis när alternativet för att upprepa notiser var aktiverat.
 • Åtgärdar ett problem där Meddelanden kan visa ett telefonnummer istället för kontaktens namn.
 • Löser ett problem som gjorde att Kontakter öppnades med den sist öppnade kontakten istället för kontaktlistan.
 • Åtgärdar ett problem som kan förhindra att anteckningar i Märkning sparas.
 • Löser ett problem med sparade anteckningar som tillfälligt kunde försvinna.
 • Åtgärdar ett problem med iCloud-säkerhetskopiering som ibland inte slutför en säkerhetskopiering efter att användaren trycker på Säkerhetskopiera nu i Inställningar.
 • Förbättrar prestanda när AssistiveTouch används till att aktivera appväxlaren.

Du hittar mer information om säkerhetsinnehållet i Apple-programuppdateringar på

https://support.apple.com/HT201222

Vill du uppdatera din iPad direkt via enhetens inställningar? Gå då till Inställningar->Allmänt->Programuppdatering. Uppdatering via enhetens inställningar kräver att man är ansluten till ett trådlöst nätverk och helst ska ni även har laddaren ansluten.

Uppdatera iOS-programvaran på din iPhone, iPad eller iPod touch

Skulle du få problem längs vägen, kan du läsa Apples supportartikel: iOS: Det går inte att uppdatera eller återställa

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...