Mika_ställ.jpg

Mika är det snygga stället till dina surfplatta eller laptop.

Jag skrev tidigare om ett ställ för mobiler som heter Milo från Bluelounge och här är deras motsvarighet till surfplattan, men tyvärr utan micro suction-teknik. Trots detta så är stället snyggt och funktionellt, vilket är huvudsaken.

Continue reading »

Tagged with:  

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...