iOS_IPSW.jpg

Då var det återigen dags att uppdatera iOS-enheter med senaste versionen.

Apple släppte ikväll en uppdateringen som är rekommenderad säkerhetsuppdatering.

Nyheter i iOS 9.3.4

iOS 9.3.4 innehåller en viktig säkerhetsuppdatering för din iPhone eller iPad och rekommenderas för alla användare.

Information om säkerhetsinnehållet i Apple-programuppdateringar finns på https://support.apple.com/sv-se/HT201222 

Continue reading »

Tagged with:  

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...