Google har uppdaterat sin App och lagt till en funktion som kallas Googles.

Tryck på kameraknappen och scanna av din omgivning. Goggles analyserar bilderna och pekar ut objekt som känns igen. Dessa kan man sedan läsa mer information om.

För vissa saker fungerar Goggles bra. Exempelvis för berömda byggnader, symboler, logotyper bokomslag, spel. Tar man egna foton på djur, växter och mat får man genast problem. Google Goggles finns bara i engelsk version i nuläget. Dessutom kräver det en kamera med auto-focus vilket gör att man måste ha en iPhone 3Gs eller iPhone 4 med minst iOS4 som operativsystem. Du får tag i Google Goggles gratis genom att ladda ner senaste versionen av Google Mobile App i App Store.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...