MINI Getaway Stockholm

On 22 oktober, 2010, in Appar, iPhone, Nyheter, by Jonny

MINI Getaway Stockholm är ett GPS-baserat realityspel som utspelar sig i Stockholms innerstad under en vecka. Under perioden 31 oktober till 7 november kommer deltagarna tävla om en ny MINI Countryman, men varje speldag tävlar man även om en veckas provkörning av en MINI.

Detta är ett sätt att marknadsföra en ny produkt och vi kommer nog att få se fler av dessa i framtiden. I App Store finns det fler GPS-baserade spel som blivit populära den senaste tiden. Exempelvis Outword, Turf Wars och Parallel Kingdom.

I klippet nedan ser nu hur spelet fungerar.

Läs mer information om spelet i App Store.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...