Klockbuggen kommer åtgärdas i helgen.

On 4 november, 2010, in Apple, iPhone, Nyheter, by Jonny

Enligt MacWorld så ska detta åtgärdas i helgen, då USA återgår till normaltid. Hur detta ska rätta till buggen framgår inte, men ni kan läsa det lilla information som finns på MacWolrds hemsida.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...