Många rapporterar om att all musik saknas på iPhone efter uppdatering till iOS 4.2.1.

Har själv stött på detta på samtliga enheter som jag uppdaterat. Problemet är att musiken ligger på din iPhone, men att iPod inte kan läsa informationen. Detta är enkelt att lösa och här får ni veta hur!

Hur får man tillbaka musiken i iPod? Den frågan besvarar vi här!

Följ stegen nedan och du kommer snart att lyssna på musik igen!

  1. Anslut din iPhone till iTunes.
  2. Välj att klicka ur synkroniseringen på dina flikar för media, som är synkroniserat. (ex:Musik, Filmer, TV-program o.s.v.)
  3. Klicka på ”Utför”.
  4. När synkroniseringen är klar, så klickar du i de flikar som du vill synkronisera igen.
  5. Klicka på ”Utför”.
  6. Öppna upp iPod-appen på din iPhone och väntar tills biblioteket är uppdaterat.
  7. Klart!

Apples supportartikel finner ni Här!

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...