AirPrint till alla skrivare.

On 28 november, 2010, in iPad, iPhone, Nyheter, Tillbehör, by Jonny

Apple valde att ändra stödet för deras AirPrint och bara köra det mot HP skrivare.

Nu finns det program som fixar stöd för alla skrivare och det finns en sida som beskriver hur.Man installerar ett program på sin dator för ca 50-80Kr och på så sätt för funktionen till fler skrivare.

Sidan som beskriver hur man gör och vilka program det gäller, finner ni Här!

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...