En av de stora nya funktionerna i iOS 4,2 förra veckan var AirPlay, Apples lösning för strömmande video, ljud och bilder från bärbara iOS enheter till den nya Apple TV. Tyvärr kom funktionens debut med några fler begränsningar än användare ursprungligen hade hoppats på, då streaming från tredje part och Safari begränsades till enbart ljud.

Medan vissa hackare har upptäckt hur Apple har kodat de restriktioner för video och funnit ett sätt att komma runt det. Om Apple kunde öppna upp API för utvecklare, så skulle vi snart ha AirPlay i tredjeparts applikationer och slippa använda jailbreak.

En av MacRumors läsare mailade Steve Jobs och frågade om man kommer öppna upp för andra att använda API för AirPlay.

Q: Hi, I recently updated both my iPhone 4 and iPad to 4.2. I think my favourite feature is airplay. This is seriously amazing and makes sharing content seamless. I just purchased Apple TV and was wondering are you ever going to make airplay video work for videos in safari and 3rd party apps? I hope to get a response. 🙂

A: Yep, hope to add these features to Airplay in 2011.

Det framgår inte när som detta skulle komma under 2011, men jag hoppas att det blir i början av året.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...