Fishing King är dagens app i ”12 Days of Christmas”, men går även att ladda ner direkt från App Store.

Oavsett om man gillar fiske eller inte, så är man fast! Sjukt roligt spel som man bara måste passa på att ladda ner via App Store idag.

Finns både för iPhone  och som HD till iPad.

Som vanligt kan ni läsa mer om appen i App Store.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...