Ny antenn till iPhone 4?

On 6 januari, 2011, in Apple, iPhone, Nyheter, by Jonny

Det har läckt ut bilder på vad som kan vara ett nydesignat hölje till iPhone 5, eller till en CDMA (LTE?) version av iPhone 4.

Det kan även vara ett omarbetat hölje för iPhone 4. Om dessa bilder verkligen är riktiga, så är den största skillnaden antennen – det finns fyra svarta avgränsare i dessa bilder i stället för tre på nuvarande iPhone 4.

På bilderna ser man att det kommit en ny skarv vid Mute-knappen och att skarven vid hörlurskontakten är flyttad till toppen av den högra sidan av telefonen.

Om bilderna är fake eller inte, det får vi se längre fram i år. Sista ordet i Antennagate är nog inte sagt! 🙂

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...