Kommer Apple plocka bort hemknappen?

On 14 januari, 2011, in iPad, iPhone, Nyheter, by Jonny

En obekräftad rapport hävdar att Apple planerar att ta bort hemknappen på iPad och iPhone så tidigt som senare i år, istället ska man styra med multitouch-gester för att återgå till startskärmen.

Boy Genius Report rapporterar att enligt en av sina källor har Apple redan börjat testa iPads och iPhones utan hemknappar. Eftersom rapporten själv medger att informationen är ”ganska osäker”, bör man ta detta med en nypa salt.

Med tanke på att de nya multitouch-gesterna som redan finns i senaste betan av iOS 4.3, så kanske det ligger lite sanning i deras påstående.

De nya gesterna ger en möjlighet att komma åt startskärmen och öppna program i multitasking, utan att behöva använda hemknappen. Genom att drar fingrarna åt höger eller vänster på skärmen, kan man även bläddra mellan öppna program.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...