Vit iPhone 4 i Tv4:as Parlamentet?

On 28 januari, 2011, in iPhone, by Jonny

Någon mer än jag som såg att Pia Johansson i Parlamentet hade en vit iPhone 4 eller är det dags för en ny synundersökning?

Hon använde den som ”joystick” för att kunna styra Per Andersson och man såg den väldigt tydligt i tv. Kan det vara så att hon har en egen, för inte skulle väl Apple vinna något på en produktplacering i ett humorprogram? 🙂

Tagged with:  

2 Responses to Vit iPhone 4 i Tv4:as Parlamentet?

  1. daniel skriver:

    Finns inte uppe på YouTube än?

  2. Hugo skriver:

    Tyckte det såg ut som en vit 3GS…

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...