Telenors serviceverkstad har nu börjat utföra vissa reparationer på iPhone.

Vad som repareras är begränsat och styrs egentligen av vad Apple tillåter. På exempelvis iPhone 3G/3GS utför man endast byte av display.

På iPhone 4 utför man inga byten av display, utan här kan man istället byta andra komponenter som av någon anledning inte berörs av garantin eller där garantin upphört.

Nedan ser ni vad man byter på respektive modell och vad kostnaden blir. Delarna är Apple original och påverkar därför inte garantin negativt.

iPhone 3G/3GS

  • Byte av display 1495:- inkl moms

iPhone 4

  • Byte av bakkåpa 495:- inkl moms
  • Byte av vibrator 495:- inkl moms
  • Byte av kamera 495:- inkl moms
  • Byte av batteri 995:- inkl moms

För att få en bedömning av skadan så kan man besöka någon av Telenors butiker. Detta för att se om skadan går att reparera och för att därifrån skicka den till serviceverkstaden.

Telenors butiker kan ni hitta Här!

OBS! Tänk på att detta endast gäller Telenors kunder, men att andra operatörers verkstäder säkerligen har samma service. Eventuella prisskillnader kan förekomma.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...