Dropbox har nu 25 miljoner användare

On 19 april, 2011, in iPad, iPhone, Nyheter, by Jonny


Dropbox meddelar att man nått en ny milstolpe och har nu 25 miljoner användare på sin molnbaserade lagringstjänst.

Dropbox har vuxit från ca 4 miljoner användare till dagens ca 25 miljoner användare på bara 15 månader och finns nu tillgängligt i 175 länder.

Lite information om tjänsten:

  1. Med Dropbox får du en mapp på din dator som synkroniseras till www.dropbox.com, så att allt som du lägger in i Dropbox-mappen på din dator kommer du också åt via deras webbgränssnitt.
  2. Dropbox är gratis med 2 GB lagringsutrymme per konto. För större lagringsutrymme kan man betala från $9.90/månad eller värva fler användare till tjänsten. Bara genom detta så kan man utöka sitt lagringsutrymme upp till 8 GB kostnadsfritt.
  3. Om du installerar Dropbox på flera datorer synkroniseras det du lägger i din Dropbox-mapp på din ena dator över till de andra datorerna per automatik och med deras app på telefonen, kommer man även åt informationen mobilt.
  4. Dropbox fungerar på både Mac, PC och Linux. Samma konto kan användas till flera olika typer av datorer. Själv har jag Dropbox installerat på 1 PC, 3 Macar och även installerat appen på min iPhone och iPad, vilket gör att jag alltid kommer åt den informationen som jag valt att lägga i Dropbox.

Ni som inte använder Dropbox idag, kan registrera ett konto Här!

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...