I morgon kommer alltså den vita iPhone 4 finnas att köpa i landets butiker.

Frågan är om priset kommer vara detsamma som på den svarta eller om man väljer att ta mer betalt för den. Den är ju trots efterlängtad av många och tillgång och efterfrågan styr ju priset.

Ska se om jag ska lägga beslag på den! 🙂

[via Apple]

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...