iOS 4.3.3 är nu släppt!

On 4 maj, 2011, in Apple, iPad, iPhone, Nyheter, by Jonny

Då var det dags att uppdatera iPhone igen!

Den här uppdateringen innehåller ändringar för cachen av den crowdsource-baserade platsdatabasen i iOS, bland annat:

  • Minskar cachens storlek.
  • Säkerhetskopierar inte längre cachen till iTunes.
  • Raderar cachen helt om Platstjänster stängs av.

Uppdateringen är kompatibel med iPhone 4, iPhone 3GS, iPad 2, iPad samt iPod Touch (4 gen)

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...