Då var det dags för en liten vår-rea från Gameloft, där de erbjuder spel till Mac, iPhone och iPad.


Under en begränsad tid kommer man endast att behöva 7:- per spel och för första gången har man även prissänkning i Mac App Store.

Mac:

iPhone:

iPad:

Alltså inget att tveka på! 🙂

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...