Även Media Markt i Göteborg och Borås kör kurser i Apples produkter. 

Anmälan görs genom att skicka ett mail till mm.regionvast.apple_utb@mediamarkt.se och glöm inte att uppge namn, datum och i vilket varuhus du vill gå kursen.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...