Flipboard har släppt en ny version av sin app och integrerar Google+ och YouTube, tillsammans med utökat internationellt stöd.

Det är i version 1.9.3 som det är möjligt att även lägga till Google+ och YouTube, för att läsa och se flödet i Flipboards populära tidningsformat.

Den nya versionen får även fullt stöd för Tyskland, Italien, Korea, Nederländerna och Spanien, tillsammans med hundratals rekommendationer i innehållsguiden.

 

 Flipboard 1.9.3 är en universell app som kräver iOS 4,2 eller senare och är tillgänglig från App Store som en fri nedladdning.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...