Som vi har väntat…men nu är det officiellt att Apple kommer hålla sitt event den 12 september kl 19:00 svensk tid!

Vad eventet kommer handla om är inte sagt, men iPhone 5 är nog en ganska bra gissning och det är kanske just det som 5:an i bilden betyder.

Att nästa version i folkmun kallas iPhone 5 betyder inte att Apple kommer döpa den till det, så vi får väl se vad som kommer den 12 september. Innan dess så är allt som nästa iPhone bara obekräftade rykten! 🙂

Man förväntas även presentera den slutgiltiga versionen av iOS 6.

Mer information kommer när den finns tillgänglig!

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...