När Apple släpper iOS 6 så finns det vissa begränsningar om vilka funktioner som fungerar i vilka länder och därför har Apple släppt en lista som beskriver detta.

Ta Siri som exempel, där vi i Sverige fått klara oss utan. Nu är Siri efter 1 år fortfarande i beta-stadie (vilket är tragiskt), och det är en av anledningarna till att den inte är släppt i alla länder.

Får att få koll på vad som gäller, så finns nu denna lista på Apple.com och nedan finner ni en länk till densamma!

iOS 6 Feature Availability

Tagged with:  

4 Responses to Apple släpper en lista om vilka funktioner som fungerar i vilka länder.

  1. Jörgen skriver:

    Tänk att vi inte kan få siri a . ;(

    • Jonny skriver:

      Ja…är aningen trött på att inte få tillgång till alla funktioner. Vill ha LTE, Siri och iTunes Match.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...