Att skärmen roterar mellan porträtt och landskapsläge är en trevlig funktion, men ibland är det bara irriterande!

Detta kan vara lagom irriterande när man ligger och slappar i soffan och skärmen roterar över till landskapsläge…och man ligger och vrider på telefonen för att få tillbaka den i ”rätt” läge!

Som tur är så finns funktionen ”Rotationslås” och den funktionen hittar man dubbelklicka på hemknappen.

Följ stegen nedan för att aktivera/avaktivera skärmens rotationslås.

  • Dubbelklicka på hemknappen för att visa nyligen använda program.
  • Dra från vänster till höger längst ner i fönstret.
  • Knacka på knappen Skärmriktningslås längst ner till vänster.

När rotationslåset är på så indikeras detta med symbol i statusfältet (se den högra bilden). Det är ett hänglås med pil i rotation!

Att tänka på…

Alla iOS-program är inte avsedda att rotera. Vissa använder bara liggande eller stående läge, eller byter beroende på innehåll.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...