Polisen i Australien har utfärdat en varning till bilister efter att många blivit strandsatta genom att följa felaktiga riktningar från Apple Maps.

Nu är det alltså förenat med livsfara att följa Apples kartor i mobilen.

Local Police have been called to assist distressed motorists who have become stranded within the Murray-Sunset National Park after following directions on their Apple i-phone. Tests on the mapping system by police confirm the mapping systems lists Mildura in the middle of the Murray Sunset National Park, approximately 70km away from the actual location of Mildura.

Police are extremely concerned as there is no water supply within the Park and temperatures can reach as high as 46 degrees, making this a potentially life threatening issue. Some of the motorists located by police have been stranded for up to 24 hours without food or water and have walked long distances through dangerous terrain to get phone reception.

Polisen har bett Apple fixa problemet med missvisande kartor, men det lär säkert dröja innan man kommer kunna lita på deras kartor.

Bortser man från Apples kartor så förvånar det mig att folk är så dumma. Ska man ge sig ut i så ogästvänlig terräng, så borde man se till så man har en riktig karta med sig. Även ett bra förråd med vatten och mat!

[Via iClarified]

 

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...