Eye Paint är en app där barnen kan färglägga figurer, men här är tillvägagångssättet som skiljer den från andra.

Istället för att använda ”kritor” vid färgläggningen så använder Eye Paint kameran på iPhone, iPad och iPod Touch.

Barnen får gå runt och leta efter den färg som de vill färglägga med och sen fotografera den. Då läggs den in i det fältet som man markerat.

Vi valde att färglägga vår bild med en påse ostbollar, en grå broschyr, en blå t-shirt och en bordsskiva. Resultatet blev bättre än förväntat…och det är enkelt att bara gå runt och klicka för att färglägga sin bild. 🙂

Funktioner

  • Måla med kameran fånga färger, mönster och texturer omkring dig
  • Illustrationer från italienska konstnären Giorgio Cavazzano
  • Tryck för att välja ett område eller använd borsten för finare kontroll
  • Fortsätt där du slutade eller starta en ny målning
  • Spara ditt arbete till fotobiblioteket för att senare dela eller skriva ut
  • Fastnat? Vänta på handen som kommer att visa vad du ska göra!
  • Inga sociala delningsalternativ

Eye Paint är anpassad för iPhone, iPad och iPod Touch. Kostar normalt 7 Kr, men är just nu gratis att hämta i App Store.

Eye Paint Animals - Curious Hat

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...