iWorks_iOS

Pages, Keynote och Numbers är appar som ingår i Apples iWork och man har man nu uppdaterat med stabilitetsförbättringar och buggfixar.

För er som inte är så bekanta med Apples iWork så kan man jämföra dessa appar med Microsofts Office. Pages motsvarar Word, Keynote motsvarar Powerpoint och Numbers motsvarar Excel.

Apparna kostar 75 Kr/st och fungerar på samtliga iOS-enheter.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...