När Apple igår släppte iOS 6.1.3 så var det bland annat för att täppa igen ett säkerhetshål som gjorde att man kunde ta sig förbi telefonlåset på iPhone.

Som videon visar så kan man genom att använda röststyrd uppringning och ta ut simkorten, ta sig förbi telefonens lösenkodslås. Genom att göra detta så kan man komma åt adressboken och bilderna som finns i telefonen. Oftast är inte ens samtalslista någon större hemlighet eller adressboken, men många har ”väldigt” privata bilder på sin iPhone och dessa vill man kanske inte att andra ska ta del av. Det kan ju förstås även gälla samtalslistan och adressboken…

Vill man vara undvika att få oväntade besök i telefonen, så gör man bäst i att avaktivera Röststyrd uppringning under Inställningar->Allmänt->Lösenkodslås.

Nu är det bara att invänta nästa uppdatering från Apple.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...