50 miljarder nedladdningar.jpg

Nu är app nummer 50 000 000 000 hämtats och någon lycklig människa kommer att få ett presentkort laddat med $10.000. Vem vinnaren är, kommer Apple presentera vid ett senare tillfälle.

GRATTIS säger vi till den lyckliga vinnaren! 🙂

www.apple.com/itunes/50-billion-app-countdown

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...