foto_appen_iOS7.jpg

En av de nya funktionerna man pratade om på Apples event var att man skulle kunna ta flera bilder samtidigt med iPhone 5S.

Nu visar det sig att man även kan göra detta med iPhone 5 och iPhone 4S, under förutsättning att man kör iOS 7 på telefonen.

Jag har iOS 7 på min iPhone 5 och genom att hålla inne ”avtryckaren” så tar den snabbt flera bilder tills att jag släpper knappen. Tidigare hade detta en annan funktion och det var att man kunde hålla knappen inne och när man släppte knappen så tog den en bild. Perfekt ifall man ville fånga en viss händelse på bild, men den funktionen är alltså utbytt mot ”burst mode”.

”Burst mode” är en funktion som kan komma väl till pass vid exempelvis en idrottstävling eller när man fånga barnen på bild, för vid båda dessa tillfällen behöver man vara snabb på avtryckaren. 🙂

Kan även fungerar på iPad 3 och senare, men det kan jag tyvärr inte bekräfta.

Då har Veigo bekräftat att det även fungerar på iPad 3 och jag tackar för tipset! 🙂

Uppdaterad 2013-09-19: Nu har jag uppdaterat min iPhone 4 och det fungerar även på den. 🙂

Tagged with:  

2 Responses to Burst mode även på iPhone 5 och iPhone 4S *uppdaterad*

  1. Veigo skriver:

    Jag kan bekräfta att denna funktion fungerar även på ipad 3 🙂

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...