Close apps.jpg

Med iOS 7 kan man stänga ner flera appar samtidigt på din iOS-enhet, men det är begränsat till antalet fingrar på din hand och din fingerfärdighet.

Jag har tidigare skrivit om hur man stänger ner appar på iOS 7, men dagens tips handlar om hur man stänger ner två eller fler appar på samma gång.

För att stänga ner apparna i multitaskingläget så dubbelklickar man som tidigare på Hemknappen och därefter drar man bara förhandsvisningen av appen rakt upp.

Vill man snabba på allt så kan man alltså använda flera fingrar och dra upp flera ”förhandsvisningar” samtidigt. Att stänga fler appar än två åt gången, är aningen smidigare på iPadens större skärm.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...