Apple uppdaterar Podcaster

On 23 januari, 2014, in Appar, Apple, iPad, iPhone, Nyheter, by Jonny

Podcaster 2 0 1

Apple har uppdaterat sin app Podcaster med några små, men viktiga förbättringar.

Den här versionen av Podcaster innehåller följande förbättringar:

  • Det går nu att dra nedåt för att uppdatera prenumerationer i Mina podcaster.
  • Åtgärdar ett problem som kunde göra att uppspelning slutade oväntat.
  • Löser ett problem som kunde göra att prenumerationer kunde sluta uppdateras med nya avsnitt.
  • Innehåller allmänna stabilitetsförbättringar.

Badge AppStore

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...