Problem med iTunes 11.1.4 och Windows

On 30 januari, 2014, in Apple, Nyheter, by Jonny

iTunes_11

Enligt Apple så finns det vissa användare av Windows som upplever problem med att installera eller starta iTunes på sina datorer.

Detta problem är tydligen så pass stort att Apple tagit fram en artikel som man publicerat på sina supportsidor.

Symptomen är att man får ett felmeddelande vid installationen eller när man försöker starta programmet.

Felmeddelanden som kan komma (tyvärr har inte Apple översatt sin artikel ännu):

  • ”The program can’t start because MSVCR80.dll is missing from your computer”
  • ”iTunes was not installed correctly. Please reinstall iTunes. Error 7 (Windows Error 126)”
  • ”Runtime Error: R6034 – An application has made an attempt to load the C runtime library incorrectly”
  • ”Entry point not found: videoTracks@QTMovie@@QBE?AV?$Vector@V?$RefPtr@VQTTrack@@@***@@$0A@VCrashOnOverf low@@***@@XZ could not be located in the dynamic link library C:\Program Files(x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\WebKit.dll”

För att lösa detta problem så har Apple tagit fram några steg som man ska följa och dessa hittar ni i deras artikel TS5376.

support.apple.com/kb/TS5376?viewlocale=en_US&locale=en_US 

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...