IPhone timer

Dagens tips är något som är användbart för er som använder den timer som finns i klok-appen på iPhone.

Det händer ofta att jag använder den timer som finns tillgänglig i iPhone och iPad´s klock-app och det kan vara för att hålla koll på när det är dags att titta till grillen, lillgrabbens powernap eller egentligen vad som helst som behöver hållas koll på. Ni har säkert en hel hög med andra användningsområden.

Vad många kanske missat är att man kan se återstående tid på den låsta hemskärmen, istället för att låsa upp telefonen för att se efter hur lång tid det är kvar.

Det fungerar inte med tidtagning, utan endast när man använder timern.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...