IPhone5 knapp

Har du en iPhone 5 och problem med din viol/väckningsknapp, så har nu Apple tagit fram ett utbytesprogram för detta.

Detta kan även vara aktuellt för dig som själv bekostat reparationen, då du kan begära återbetalning från Apple.

Hur vet man om den iPhone 5 man äger omfattas av Apples utbytesprogram?

På deras supportsida ska man ange telefonens serienummer och då får man veta ifall den omfattas av utbytesprogrammet och kan gå vidare.

iPhone5_utbytesprogram.png

Mer information finner ni på ssl.apple.com/se/support/iphone5-sleepwakebutton och följ de steg som finns beskrivna i deras artikel.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...