Facebook_app.jpgNu har Facebook uppdaterat sin app till version 10.0 och med detta kom det ett flertal trevliga nyheter.

Nu kan man äntligen förhandsgranska sina inlägg innan man publicerar det, vilket kan vara bra när man har bråttom och allt inte blir som man tänkt sig. Händer mig alldeles för ofta. 🙂

Den andra stora nyheten är att man kan skriva inlägg även utanför täckning eller när man sitter på flyget, så publiceras dessa när man återfår en fungerande anslutning till internet.

Nyheter i version 10.0:

• Förhandsgranska inlägget och ta eventuellt bort föreslagna länkar innan du delar vad du läser, tittar eller lyssnar på
• Skriv inlägg även när du har dålig uppkoppling eller i flygplansläge – inläggen delas när din enhet uppnår tillräcklig signalstyrka
• Förbättringar som ger snabbare inläsning av nyhetsflödet, särskilt på äldre telefoner och surfplattor

Facebook för iOS kräver iOS 6.0 eller senare.

Badge_AppStore.png

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...