iTunes_11

Apple har idag släppt version 11.2.1 av iTunes för att komma till rätta med problem som vissa användare upplevt.

Den här uppdateringen innehåller följande förbättringar:

Förbättrad podcastbläddring

  • Hitta snabbt avsnitt som du inte har spelat upp i den nya fliken Ospelat.
  • Bläddra bland avsnitt som finns tillgängliga för hämtning eller strömning i fliken Ström.
  • Spara dina favoritavsnitt så att de alltid finns på datorn.
  • Avsnitt kan nu raderas automatiskt när du spelat upp dem.

Den här uppdateringen löser även ett problem som kunde göra att iTunes slutade svara vid uppdatering av Genius och förbättrar allmänt prestanda och stabilitet.

Podcaster 2.1 eller senare rekommenderas vid synkronisering av podcastavsnitt.

Information om säkerhetsinnehållet i den här uppdateringen finns på support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=sv_SE

Är du en användare av Windows, så hämtar du den nya versionen via Apple Software Update. Denna finner ni under Start-Alla Program. Användare av Mac hämtar den via Mac App Store.

Dyker den inte upp den ”vanliga” vägen, kan ni hämta den direkt från Apples hemsida. www.apple.com/se/itunes/download

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...