Att Apple fokuserar på hälsa med iOS 8 är numera ingen hemlighet, så här vill man visa hur du redan idag kan använda din iPhone i träningen. När iOS 8 kommer så kommer du få ännu bättre koll på din hälsa och träning.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...