Kan det vara så att du tycker att Väder appen ger för lite information?

Då kanske du har missat att man enkelt kan få information om Luftfuktighet, Risk för regn, Vindstyrka och vilken temperatur som väder och vind ger.

Weather app info

Genom att trycka någonstans i övre delen så får man fram denna informationen.

Skulle du vilja ha ännu mera information så rekommenderar jag gärna Yahoo Väder. Den ser nästan identiskt ut som Apples standard app för väder, men med mer information om väder och vind.

 

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...