Dagens tips handlar om Safari och hur man hanterar flikar.

Många användare kanske glömmer bort att man kan hantera sina flikar i Safari och göra andra inställningar. Här kan ni läsa mer om hur man går tillväga.

Längst ner på höger sida i Safari hittar man flikar och där kan man välja att flytta, byta eller stänga en flik.

Safari flikar1

Stänger en flik gör man genom att antingen trycka på krysset eller svepa åt vänster med fingret.

Flytta en flik gör man genom att hålla ett finger på fliken (till övriga flikar blir mörkare) och sen dra den till önskad plats.

Safari flikar2

Mer information

Vill du lära dig mer om hur man hanterar skyddet mot nätfiske, privat surfning, cookies eller raderar historik? Besök då iOS: Inställningar i Safari på support.apple.com

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...