Ladda_batteri_iPhone

Nu har Apple startat ett utbytesprogram för er som har problem med batteritiden på iPhone 5.

Detta byte görs kostnadsfritt och även om du inte har någon garanti kvar på din iPhone 5, men det finns vissa kriterier som ska uppfyllas.

Terminalen ska vara såld mellan september 2012 och januari 2013, samt serienumret ska finnas med i deras lista.

Om man är berättigad till ett kostnadsfritt utbyte av batteriet är enkelt att kontrollera. Gå till Apples supportsidor och ange ditt serienummer.

Adressen är: ssl.apple.com/se/support/iphone5-battery

Utbytesprogrammet startar den 27 augusti 2014 i USA och Kina. Övriga världen får vänta till den 29 augusti 2014. Det är alltså väldigt snart.

Står det att din iPhone 5 är berättigat till ett kostnadsfritt utbyte, har man några olika alternativ för att få det utbytt.

  • Lämna in den hos en auktoriserad serviceverkstad
  • Skicka den via din operatörs butiker eller kundservice
  • Apples egna butiker
  • Ringa Apple tekniska support

Skulle du redan bekostat ett eget byte och telefonen är berättigad till ett kostnadsfritt utbyte, kan man kontakta Apple för att få ersättning.

All information om vad som gäller och hur man går tillväga, står på Apples supportsida för utbytesprogrammet. ssl.apple.com/se/support/iphone5-battery

 

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...