Upplever du problem med att hämta iOS 8?

On 17 september, 2014, in Apple, iPad, iPhone, Nyheter, by Jonny

Just nu är det problem att hämta iOS 8 via iTunes och iOS-enheter.

Detta beror självklart på en kraftig belastning på deras servrar och kommer att lösa sig så småningom.

I väntans tider kan man alltid förbereda sin telefon för uppdateringen! 🙂

Dagens tips: Förberedelser inför iOS 8

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...