Geekbench används för att mäta prestandan på din iPhone eller iPad och kan mätas mot andra iOS-enheter.

Vad har din iPhone 7 för prestanda och är den snabbare och bättre än iPhone 6s? Gjorde senaste uppdateringen till iOS 10.3.1 din telefon långsammare? Dessa frågor får du svar på med hjälp av Geekbench.

För att fira senaste uppdateringen, har man gjort appen gratis i App Store och kan hämtas gratis fram till 10 april.

Nyheter i version 4.1.0

Geekbench 4.1.0 brings the new Compute Benchmark to iOS. Written using Metal, the Compute Benchmark measures the performance of the GPU at executing common compute tasks such as image processing and computational photography.

Kompatibilitet: Kräver iOS 9.0 eller senare. Kompatibel med iPhone, iPad och iPod touch.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...