Att Apple vill trycka på att deras kamera i iPhone 7 är bra, är inget man missat den senaste tiden.

Nu har Apple även släppt en sida med ett antal klipp, som visar hur man får ut mest av sin kamera på iPhone 7 och iPhone 7 Plus. Allt för att göra dig till en bättre fotograf.

Några av klippen ligger även på deras YouTube-kanal www.youtube.com/user/Apple, men vill man se alla deras klipp så får man besöka www.apple.com/iphone/photography-how-to.

Klippen som finns tillgängliga är…

  • Shooting the perfect portrait
  • Taking a close-up
  • Performing a vertical Pano
  • Shooting without a flash
  • Action shooting
  • Using the timer
  • From a unique angle
  • Taking stills while filming
  • Snapping when there’s a street light
  • Shooting a bold and simple image
  • Taking advantage of the golden hour
  • The one-handed selfie
  • Editing a selfie
  • Taking a sunset silhouette
  • The group portrait
  • A backlit subject

Det är väldigt bra tips de kommer med till alla oss som vill ta bättre bilder med våran iPhone. 🙂

 

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...