Apple uppdaterade under gårdagen Pages, Numbers och Keynote med ett bibliotek fyllt av fler än 500 professionellt ritade former. Allt fritt att använda i sina dokument.

Det är inte länge sen Apple gjorde Pages, Numbers och Keynote helt gratis för alla användare och nu förbättras de ytterligare.

Nyheter i respektive app.

Pages version 3.2

• Förbättra dina dokument med ett bibliotek fyllt av fler än 500 professionellt ritade former.
• Svara på kommentarer och gå med i konversationstrådar.
• Lägg till länkade textrutor så att text smidigt flödar från ett ställe till ett annat.
• Ny autokorrigering och alternativ för textersättningar sparar tid när du skriver.
• Med den nya sidminiatyrvyn är det enkelt att navigera i dokumentet.
• Exportera dokument som ePub-böcker med fast layout.
• Ändra marginaler, sidhuvuden, sidfötter och pappersstorlek vid samarbete.

Numbers version 3.2

• Förbättra dina kalkylblad med ett bibliotek fyllt av fler än 500 professionellt ritade former.
• Svara på kommentarer och gå med i konversationstrådar.
• Stöd för förhandsvisningar av utskrifter vid samarbeten.
• Ny autokorrigering och alternativ för textersättningar sparar tid när du skriver.
• Funktionerna Infoga aktiekurs, Aktie och Valuta returnerar nu slutkursen vid stängning föregående börsdag.

Keynote version 3.2

• Förbättra dina presentationer med ett bibliotek fyllt av fler än 500 professionellt ritade former.
• Ordna om dina diabilder enkelt i den nya ljusbordsvyn.
• Redigera presentatörsanteckningar medan du visar diabilder.
• Svara på kommentarer och gå med i konversationstrådar.
• Ny autokorrigering och alternativ för textersättningar sparar tid när du skriver.
• Förbättrat stöd för hebreiska och arabiska.

Kompatibilitet: Kräver iOS 10.0 eller senare. Kompatibel med iPhone, iPad och iPod touch.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...