Som förväntat släppte Apple ikväll iOS 11.1 för allmänheten och med det kommer en del nyheter, buggfixar och prestandaförbättringar.

iOS 11.1 introducerar fler än 70 nya emoji-symboler och innehåller buggfixar och förbättringar.

Emoji

 • Fler än 70 nya emoji-symboler, inklusive nya typer av mat, djur, mytologiska varelser, olika kläder, mer uttrycksfulla smiley-ansikten, könsneutrala personer med mera.

Bilder

 • Åtgärdar ett fel som kunde göra att vissa bilder såg suddiga ut.
 • Åtgärdar ett fel som kunde leda till att Live Photo-effekter spelades upp långsamt.
 • Korrigerar ett fel som kunde göra att vissa bilder inte visades i albumet Personer efter en återskapning från en iCloud-säkerhetskopia.
 • Korrigerar ett fel som kunde påverka prestanda vid svepning mellan skärmavbilder.

Tillgänglighet

 • Förbättrat stöd för engelskt punktskriftsalfabet (Grade 2).
 • Förbättrad VoiceOver-tillgång i PDF-dokument på flera sidor.
 • Förbättrade VoiceOver-rotoråtgärder för att meddela inkommande notiser.
 • Menyn för VoiceOver-rotoråtgärder har förbättrade alternativ för att ta bort en app från appväxlaren.
 • Åtgärdar ett fel där alternativa tangenter inte visades för vissa användare när VoiceOver användes med touchmetod.
 • Åtgärdar ett problem där VoiceOver-rotorn alltid återvände till standardåtgärden i Mail.
 • Åtgärdar ett problem där VoiceOver-rotorn inte kunde radera meddelanden.

Andra förbättringar och korrigeringar

•Det finns nu återigen stöd för att komma åt appväxlaren genom att trycka på kanten av skärmen med 3D Touch.

•Åtgärdar ett problem som ledde till att Mail-notiser visades på nytt på låsskärmen.

•Åtgärdar ett problem i företagsmiljöer som förhindrade att data kunde flyttas mellan hanterade appar.

•Korrigerar ett problem med vissa GPS-tillbehör från tredje part som ledde till felaktiga platsdata.

•Åtgärdar ett problem där inställningarna för varning om pulsnivå visades i Apple Watch-appen på klockor från första generationen.

•Åtgärdar ett problem där appsymboler inte visades i notiser på Apple Watch.

Mer information om säkerhetsinnehållet i Apple-programuppdateringar finns på: https://support.apple.com/sv-se/HT201222

Vill du uppdatera din telefon direkt via enhetens inställningar? Gå då till Inställningar->Allmänt->Programuppdatering. Uppdatering via enhetens inställningar kräver att man är ansluten till ett trådlöst nätverk och helst ska ni även har laddaren ansluten.

Uppdatera iOS-programvaran på din iPhone, iPad eller iPod touch

Skulle du få problem längs vägen, kan du läsa Apples supportartikel: iOS: Det går inte att uppdatera eller återställa

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...